Over 10 Million Study Resources Now at Your Fingertips


Download as :
Rating : ⭐⭐⭐⭐⭐
Price : $10.99
Language:BG
Pages: 2

Brother and sister farnsworth

да направим молбата на псалмиста лично своя: „Отвори очите ми, за да виждам чудесни неща в Твоя закон” (Псалм 119:18).

заставаш между тази душа и Мене. Да не се препречваш между Мене и душата, за която съм умрял в откуп.” Моя изкушавана

изкушения и да приемеш Исус. Притискай се плътно към Исус и положи ръката си в Неговата, и Той ще държи здраво ръката ти, и никога няма да пусне душата, която поддържа вярата си в Него. . . Бъди търпелива да чакаш, да бдиш и да се молиш, и се дръж здраво за обещанията. Letter 32, Jan 28, 1894; UL/42

ТВОЯТА ЕДИНСТВЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ ДА ПОЛУЧИШ

се доверява, както дете се доверява на родителите си. Вижда смирените, уповаващи на Него души да се приближават към Него и с жалостивост и любов самият Той се приближава към тях и издига за тях знаме срещу врага. „Не ги докосвай”, казва Той, „защото те са Мои. Аз съм ги врязал в дланите на ръцете Си.” Той ги учи да упражняват една решителна вяра в Неговата сила и власт да действа в техен интерес. Те могат да кажат с увереност: „Тази е победата, която побеждава света, именно нашата вяра” (1 Йоан 5:4). OHC/85/6

Когато Сатана се мъчи да измами детето на вярата и упованието, Бог издига знаме срещу врага в полза на онези, които работят съвестно в хармония с Него. TDG/199

Бог ликува да обдарява благодат на всички, които гладуват и жадуват за нея, не защото сме достойни, но защото сме толкова недостойни. Нашата нужда е квалификацията, която ни дава уверението, че ще получим дара. TM/519/1,2

Не позволявай голямата ти нужда да те обезсърчава. Спасителят на грешните, Приятелят на тези, които нямат приятели, със състрадание безкрайно по-голямо от това на нежна майка към нейното обичано и страдащо дете, те приканва: „Погледни към Мене и бъди спасен.” TMK/280

Упражнение за ума: 3.1
235
вярата види как Исус стои пред престола на Отец, представяйки наранените Си ръце, като умолява за тебе. Вярвай, че до теб идва сила чрез твоя скъпоценен Спасител. MYP/112/3

Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя.
Евреи 13:5

ТВОЯТ ЕДИНСТВЕН АРГУМЕНТ ДА ПОЛУЧИШ

Може ли жена да забрави сучещото си дете, та да

не се смили за чадото на утробата си? Обаче, те

Няма да ви оставя безутешни. Йоан 14:18
Но каква утеха се пази за нас в думите: „Аз се молих за тебе, да не би да не ти достигне вярата”! TMK/286

236

Упражнение за ума: 3.1
237
How It Works
Login account
Login Your Account
Add to cart
Add to Cart
Payment
Make payment
Document download
Download File
PageId: ELI42202E2
img
Uploaded by :
we9bwQwY
Page 1 Preview
brother and sister farnsworth
Sell Your Old Documents & Earn Wallet Balance