Over 10 Million Study Resources Now at Your Fingertips


Download as :
Rating : ⭐⭐⭐⭐⭐
Price : $10.99
Language:BG
Pages: 1

Елисей: Моля, нека бъде в мене двоен дял от духа ти. А той рече: Мъчно нещо поиска ти, но ако ме видиш, когато ме отнемат от тебе, ще ти бъде така; но ако не, не ще бъде. И докато те още ходеха и се разговаряха, ето огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг; и Илия възлезе с вихрушка на небето.

А Елисей, като гледаше, извика: Татко мой, татко мой, колесницата израилева и конница негова! И не го видя вече. И хвана дрехите си, та ги разкъса на две части. И като дигна кожуха на Илия, който падна от него, върна се и застана на брега на Йордан. И взе кожуха, който падна от Илия, та удари водата и рече: Где е Господ Илиевият Бог? И като удари и той водата, тя се раздели на едната и на другата страна; и Елисей премина. А пророческите ученици, които бяха в Ерихон, като го видяха отсреща, рекоха: Илиевият дух остава на Елисея. И дойдоха да го посрещнат, и му се поклониха до земята” (4 Царе 2:6-15).

Този урок е за всички. Никой не може да знае каква цел преследва Бог със Своята дисциплина. Всички обаче могат да бъдат уверени, че верността им в малките неща е доказателство, за годността им и за по-големите отговорности. Всяко дело на живота е едно откровение на характера и само този, който се окаже в малките работи “работник, който няма от що да се срамува” (2 Тим. 2:15), ще бъде почетен от Бога с по-достойни постове.

Мойсей

От скромния дом в Гесен синът на Йохаведа премина в палата на фараоните, за да бъде приет от египетската принцеса като желан и възлюбен син. В училищата на Египет Мойсей получи най-висше гражданско и военно обучение. Силно привлекателен, с хубаво телосложение и с благородна осанка, с развит ум и княжеско държане, признат за безспорен военен водач, той стана гордостта на народа. Египетският цар бе също и член на свещенството и Мойсей бе запознат с всички тайни на египетската религия, въпреки че отказваше да участва в езическото идолопоклонническо богослужение. По онова време Египет бе все още най-мощната и най-цивилизованата държава в света и Мойсей като негов бъдеш монарх бе наследник на най-високите почести, които този свят можеше да даде. Той обаче направи по-благороден избор. За прославата на Бога и за избавлението на своя потъпкан народ, Мойсей пожертва почестите на Египет. И тогава, в особен смисъл, Бог се зае с неговото възпитание.

Урокът от поражението

How It Works
Login account
Login Your Account
Add to cart
Add to Cart
Payment
Make payment
Document download
Download File
PageId: ELIF43EB40
img
Uploaded by :
xy080xXK
Page 1 Preview
EducationPart23pdf
Sell Your Old Documents & Earn Wallet Balance