Over 10 Million Study Resources Now at Your Fingertips


Download as :
Rating : ⭐⭐⭐⭐⭐
Price : $10.99
Language:BG
Pages: 2

екскурзиите и сякаш се уеднаквява с тях. Добре би било за нашите училища това да се практикува навсякъде. Жертвата, която се изисква от учителя е наистина голяма, но той ще пожъне голяма жетва.

Никое развлечение, полезно само за децата и младежите не ще се окаже такова голямо благословение за тях, както онова, което ги прави полезни за другите. Двъхновени и впечатлителни по природа, младите откликват бързо на всяко предложение. Когато се занимават с отглеждане на растения, добре е учителят да събуди у тях интерес за разхубавяване на училищната земя и училищната стая. По този начин ще се постигне двойна полза: онова, което учениците се стараят да разхубавят, след това няма да искат да бъде развалено или повредено. Така се възпитават и вкуса към хубавото, любов към реда и навикът за прилежност. А развитият дух на общуване и сътрудничество ще се окаже благословение за тях през целия им живот.

Посвещаването на известно време за развлечение и физическото възпитание без съмнение понякога ще прекъсват редовния ход на училищните занимания. Но това няма да се окаже реална пречка. Чрез ободряването на ума и тялото, чрез подхранването на несебелюбив дух и чрез близостта на учител и ученик в общи интереси и приятелска дружба изгубеното време за умствена работа ще бъде заплатено стократно. Ще се даде безопасен излаз на онази неспокойна енергия, която тъй често е първопричина за гибел при младите. Като защитно средство против злото, заетостта на ума с добро е много по-сполучливо, отколкото безбройните забрани на закон и дисциплина.

Ръчен труд

Младежите трябва да бъдат доведени до разбирането на истинското достойнство на труда. Покажете им, че Бог работи неспирно. Всички неща в природата вършат своята определена работа. Активността преобладава в цялото творение, за да изпълним задачата си и ние трябва също да бъдем дейни.

Съработници на Бога

Младежите трябва да бъдат поучени, че животът означава труд, отговорности и грижи. Те се нуждаят от едно практическо обучение, за да станат мъже и жени, способни да се справят с трудности и критични обстоятелства. Трябва да бъдат научени, че дисциплината на систематичния и добре организиран труд е необходима не само като защитно средство против

How It Works
Login account
Login Your Account
Add to cart
Add to Cart
Payment
Make payment
Document download
Download File
PageId: ELI6783476
img
Uploaded by :
y75OKYAv
Page 1 Preview
EducationPart72pdf
Sell Your Old Documents & Earn Wallet Balance