Over 10 Million Study Resources Now at Your Fingertips


Download as :
Rating : ⭐⭐⭐⭐⭐
Price : $10.99
Language:NL
Pages: 2

Gebruik geen andere producten zoals azijn die smaak van koffie negatief benvloeden

ONTKALKEN

2

3

NL
Plaats een bakje (minimale inhoud: 0.6 L)

capsuleklem.

opvangbakje leeg.

onder de uitloop.
toe.

8

Zet de machine aan. Indicatielichtjes knipperen: machine warmt op. Druk de beide bedienings toetsen gelijktijdig in Druk op de lungo knop en wacht totdat het
Indicatielichtjes branden constant: klaar voor en houd ze 3 seconden vast. De indicatielichtjes waterreservoir helemaal leeg is.
gebruik. knipperen nu.
14.11.18 09:54

10

11

Leeg het waterreservoir en spoel het goed om.

Om de ontkalkingsprocedure te beëindigen,

ontkalkingsoplossing uit het bakje en herhaal de

nog één keer wanneer de watertank leeg is.

seconden lang tegelijk in. De machine is nu

klaar voor gebruik.

Waterhardheid:
fh

Franse hardheid

fH dH CaCO3

Kopjes (40 ml)

dh
36 20
1000 CaCO3
18 10
2000
0 0 0 mg/l 4000

72

UM_PIXIE_Z2_TER.indb 72

14.11.18 09:54
How It Works
Login account
Login Your Account
Add to cart
Add to Cart
Payment
Make payment
Document download
Download File
PageId: ELI426D91D
img
Uploaded by :
85ZEKDPz
Page 1 Preview
gebruik geen andere producten zoals azijn die smaa
Sell Your Old Documents & Earn Wallet Balance