Over 10 Million Study Resources Now at Your Fingertips


Download as :
Rating : ⭐⭐⭐⭐⭐
Price : $10.99
Language:BG
Pages: 2

93

Във всяко общество има членове, които не слушат проповядването на Божието слово, нито посещават религиозните служби. За да стигне и до тях, евангелието трябва да им бъде занесено в домовете. Често пъти облекчаването на техните физически болки е единственият повод за близост. Медицински сестри или болногледачи, мисионери, които се грижат за болните и облекчават нещастието на бедните, ще открият много подходящи случаи да се молят с тях, да четат с тях от Божието слово и да говорят за Спасителя. Те могат да се молят с или за безпомощните, които нямат сила да контролират извратения си от страстите апетит. Могат да внесат лъч светлина в живота на отчаяни и обезсърчени хора. Тяхната несебелюбива любов, проявена в дела на безкористна доброта, ще улесни страдащите да повярват в любовта на Христос (“По стъпките на великия Лекар”, стр. 144,145).

94

Младежка служба
Децата могат да бъдат добри мисионерски работници в дома и в църквата. Бог желае те да научат, че живеят на този свят за полезна служба, а не само за игра. В дома могат да бъдат обучени за мисионерска работа, която ще ги подготви за по-широки сфери на полезност. Родители, помогнете на децата си да изпълнят Божията цел за тях (“Ривю енд Хералд”, 8 декември 1910 г.).

Тайната на печелене на души може да се научи само от великия Учител. Както росата и тихият дъждец падат нежно върху увяхващото растение, така и нашите думи трябва да падат нежно и с любов върху душите, които се стремим да спечелим. Не трябва да чакаме да се появят пред нас случаи; трябва сами да ги търсим, като издигаме сърцата си в молитва Бог да ни помогне да изговаряме правилни и подходящи думи в подходящо време. Когато ви се представи случай, не търсете извинение, за да го избегнете; защото да се възползвате от представения случай, това може да означава спасението на една душа от смърт (“Младежки наставник”, 6 февруари 1902 г.).

Най-възвишената работа
Най-възвишената работа, най-възвишеното занимание, което активира всички сили на душата, е спасяването на душите, за които Христос е умрял. Направете тази работа главната и най-важната в живота си. На нея се посветете. Сътрудничете на Христос в това голямо и благородно дело и станете мисионери у дома и в чужди страни. Бъдете готови и квалифицирани да работите за спасението на души както в отечеството си, така и в далечни страни. Вършете Божиите дела и покажете вярата си в Спасителя, като се трудите за другите. О,

How It Works
Login account
Login Your Account
Add to cart
Add to Cart
Payment
Make payment
Document download
Download File
PageId: ELI430C047
img
Uploaded by :
v37GQkKD
Page 1 Preview
MessageToTheYoungPeople 2Part47pdf
Sell Your Old Documents & Earn Wallet Balance