Over 10 Million Study Resources Now at Your Fingertips


Download as :
Rating : ⭐⭐⭐⭐⭐
Price : $10.99
Language:BG
Pages: 2

„АКО ОКОТО ТИ Е ЧИСТО, И ЦЯЛОТО ТИ ТЯЛО ЩЕ БЪДЕ СВЕТЛО”

Условията, които Спасителят сочи – са искрени намерения и пълна преданост на Бога. Който искрено и усърдно се старае да познае истината и да я следва, каквото и да му струва – нему ще бъде дадено божественото просветление. Истинското освещение започва, когато всяка връзка с греха се прекъсне. Тогава и ние ще можем да казваме от сърце както апостол Павел: „Като забравям, що е зад мене, и като се силно стремя към това, що е пред мене, тичам към целта – към наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса... моя Господ, заради когото от всичко се отрекох, и всичко считам за измет, за да придобия Христа” (Фил. 3:13,14,8).

Мисли от Планината на благословението

и всяка стъпка ни води във все по-голяма тъмнина и увеличава слепотата на сърцето ни.

How It Works
Login account
Login Your Account
Add to cart
Add to Cart
Payment
Make payment
Document download
Download File
PageId: ELI1435993
img
Uploaded by :
kJAelmb0
Page 1 Preview
Misli ot planinata na blagoslovenietoPart44pdf
Sell Your Old Documents & Earn Wallet Balance