Over 10 Million Study Resources Now at Your Fingertips


Download as :
Rating : ⭐⭐⭐⭐⭐
Price : $10.99
Language:BG
Pages: 2
Езекиил 857
14 И Господното слово дойде към Халдейската земя, при

пленниците.

мене и рече:

твоите братя, сродните ти мъже, и целият 25 После, казах на

Израилев дом, те всички са ония, на

всичките думи, които Господ беше ми

16 Затова речи: Така казва Господ Иеова:
Понеже ги преместих далеч между
народите,
И понеже ги разпръснах по разни страни, И съм бил на тях за малко време
светилище
В страните гдето са отишли,
17 Затова речи:
Така казва Господ Иеова:
Ще ви събера от народите,
Ще ви прибера от страните гдето сте
разпръснати,
И ще ви дам Израилевата земя.

18 И като дойдат там,
Ще махнат от нея всичките й гнусотии И всичките й мерзости.

12

2 Сине човешки, ти живееш всред дом на бунтовници, които имат очи за да виждат, но не виждат, които имат уши за да чуват, но не чуват; защото са бунтовен дом.

3 Затова, ти сине човешки, приготви си вещите потребни за преселване, и пресели се денем пред очите им; пресели се от мястото си на друго място пред очите им; негли дадат внимание, ако и да са бунтовен дом.

8 А на утринта Господното слово дойде към мене и рече:
9 Сине човешки, Израилевият дом, бунтовният дом, не ти ли рече: Що правиш ти?

10 Кажи им: Така казва Господ Иеова: Това пророчество наложено на тебе се отнася до княза, който е в Ерусалим, и

херувимите

24 И Духът, като ме издигна, отнесе ме чрез видение, с Божия Дух, в

*Еврейски: Плътно.
858 Езекиил
до всички от Израилевия дом, между

За да запустее земята му, оголена от

Аз съм знамението за вас,

в нея.

12 Князът, който е между тях ще дигне

И ще познаете, че Аз съм Господ.

Ще прокопаят стената за да изнасят през

22 Сине човешки, каква е тая поговорка

нея вещите му;

се сбъдва?

13 Аз обаче ще простра мрежата Си

Ще направя тая поговорка да престане,

Ще го закарам във Вавилон в

Но кажи им: Дните наближават,

умре.

лъжливо видение,

помагат,

25 Защото Аз съм Господ; Аз ще говоря,

15 И ще познаят, че Аз съм Господ,

Няма да се отлага вече;

16 Обаче неколцина от тях ще оставя

Ще го и изпълня, казва Господ Иеова.

Между народите гдето отиват;

27 Сине човешки, ето, ония, които са от

към мене и рече:

изпълни след много дни,

икономично.

Иеова:

За жителите на Иерусалим в

Но словото, което ще говоря, ще се

И ще пият водата си със смайване,

How It Works
Login account
Login Your Account
Add to cart
Add to Cart
Payment
Make payment
Document download
Download File
PageId: ELICAAC789
img
Uploaded by :
7WZPqJnj
Page 1 Preview
protestantPart429pdf
Sell Your Old Documents & Earn Wallet Balance