Over 10 Million Study Resources Now at Your Fingertips


Download as :
Rating : ⭐⭐⭐⭐⭐
Price : $10.99
Language:BG
Pages: 2

да, дори повече отколкото може да бъде желан или дори мислен - Единственият, Който може да ни опази от антихриста.

"Любезни, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света. По това познавайте Божият Дух; всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога" (IЙоаново 4:1-2).

Ние побеждаваме антихриста само чрез притежаване на Христос в себе си. Това е Христос - Първият, Последният и Вечният; Христос в закона и законът в Христос, Христос в съботата като Господ на съботата, защото Той я сътвори и

защото съботата просто показва силата на Неговото слово, чрез което бяха създадени небесата и чрез което те са утвърдени.

Когато имаме Христос, ние имаме всичко и познаваме силата, която съществува в Него. Тогава Му се подчиняваме и силата почива върху нас. Словото, което проповядваме, ще се разпространява със сила и високият вик на Третата ангелска вест ще бъде налице. Тази вечер аз съм ощастливен от вярата, че високият вик започва сега.

Великото увенчаване ще бъде налице скоро - когато Христос дойде. Тогава ние ще Го видим, Него, Когото, без да сме видели, обичаме; в Когото, вярвайки, макар че сега не Го виждаме, се радваме с неизказана и преславна радост. В онзи

How It Works
Login account
Login Your Account
Add to cart
Add to Cart
Payment
Make payment
Document download
Download File
PageId: ELI11D2FEF
img
Uploaded by :
0Rd9L5MP
Page 1 Preview
RomansWaggonerPart54pdf
Sell Your Old Documents & Earn Wallet Balance